Potrivit studiului „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF Moldova în 2019, 86,8% din numărul total de elevi ai claselor a 6-a – a 12-a sunt afectați de bullying. Raportul a scos în evidență faptul că adolescenții implicați în situații de bullying ca inițiatori, copii supuși bullyingului sau martori, sunt mai predispuși spre absenteism, abandon școlar și au rezultate academice joase. Copiii care inițiază și cei supuși bullyingului sunt mai predispuși să se confrunte cu simptome de depresie și anxietate, au un nivel redus de stimă de sine, se simt singuratici și își pot pierde interesul pentru orice activități.

Conștientizând provocările existente, Terre des hommes Moldova, cu suportul UNICEF Moldova, Oak Foundation, Hubul pentru Protecția Copilului – ChildHub și în partenriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, a implementat, în perioada 2020 – 2021, proiectul „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”, care și-a asumat să prevină și să intervină în cazuri de violență între semeni în școli.

Proiectul se bazează pe recomandările Studiului UNICEF „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova” și pe Foaia de parcurs pentru accelerarea stopării violenței împotriva copiilor în Republica Moldova 2019-2025 și și-a propus să consolideze un program amplu de prevenire a violenței față de copii.

Obiectivele proiectului:

– Să schimbe cultura școlară, să consolideze rolul școlii și să le ofere adolescenților instrumentele necesare pentru a combatere violența în general și fenomenul de bullying în particular, prin conștientizarea și contracararea stereotipurilor de gen și a altor norme nocive care admit violența, abordând și promovând printre copii/adolescenți subiecte precum dezvoltarea de gen, exprimarea emoțiilor, etichetare, putere și relații, ciclul violenței, relațiile sănătoase.

– Să dezvolte capacitățile specialiștilor locali și ale cadrelor care lucrează cu copiii de a identifica, aborda și referi cazurile de bullying și violență în rândul adolescenților și problemele de sănătate mentală legate de violență.

– Să informeze și să sensibilizeze opinia publică generală privind pericolele bullyingului/cyberbullyingului, prin intermediul unei campanii naționale.