/STUDIU/ Analiza cadrului de politici în abordarea fenomenului de bullying în școli

Analiza cadrului de politici în abordarea fenomenului de bullying în școli constă din șase capitole:

Capitolul I. Definirea bullyingului, cu subcapitolele:

  1. „Abordări internaționale /experți, instituții de cercetare, de apărare a drepturilor copiilor”
  2. „Abordări în cadrul normativ național al Republicii Moldova”.

Capitolul II. Cadrul normativ privind prevenirea violenței in mediul școlar, cu un accent special pe bullying.

În Capitolul III se vorbește despre instrumentele de implementare a cadrului normativ în domeniul prevenirii violenței in școli, cu accent pe bullying, din perspectiva necesităţii de aplicare a anumitor intervenții sau sinergii, pentru ca fiecărui copil să i se asigure un mediu școlar sigur.

În Capitolul IV sunt menționați actorii din domeniu cu competențe de intervenire in cazuri de violență, cu accent special pe bullying, subliniindu-se atribuţiile directe sau indirecte in acest proces, actori care sunt primordiali pentru a fi luați in calcul atunci când se discută subiectul in cauză.

Capitolul V este consacrat formării profesionale continue a actorilor cu atribuții in domeniul sistemului de învățământ.

Capitolul „Concluzii și Recomandări” accentuează faptul că şi cadrul normativ existent este destul de fragmentat, de asemenea este menționată existența unui set destul de impunător de acte normative care prevăd acțiuni de prevenire și combatere a violenței în instituțiile de învățământ, însă in nici unul din ele nu se explică noțiunea de bullying și formele acestuia.

Autor: Laurenția Filipschi


Analiza a fost elaborată ca parte a proiectului „Eforturi comune pentru a combate bullyingul in Moldova”, realizat de Fundația Terre des hommes Moldova între 2020 – 2021, cu suportul UNICEF Moldova, Hubului pentru protecția copilului – ChildHub și Oak Foundation.

Partajează